Publishing house

Puls Uczelni, nowości wydawnicze, zasady współpracy
i wskazówki techniczne dla autorów znajdziesz na stronie wydawnictwa.

Puls Uczelni

Pismo zostało powołane w 2004 r. Publikuje aktualności dotyczące Uczelni, teksty przygotowane przez studentów, wywiady ze studentami i absolwentami naszej Uczelni oraz informacje przydatne w czasie nauki. Zachęcamy do publikowania tekstów. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres wydawnictwo@pam.poznan.pl

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Usługi wydawnictwa PAM

Redaction

editorial work, stylistic and technical correction of published publications

Graphic designs

preparation of graphic designs (e.g. covers, posters, invitations, business cards, Christmas cards)

Composition and printing

computer typesetting, printing of books, manuals, scripts

Publication

PAM zajmuje się wydawaniem publikacji naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, nauk medycznych

With the commencement of activity in 20004 by the Higher School of Pedagogy and Administration Lives I in Poznań (currently the Prince Mieszko I Academy of Applied Sciences in Poznań - ANSM), the Scientific Publishing House was also established. It aims to publish the scientific and didactic achievements of ANSM researchers and other Polish and foreign scientists who express their willingness to cooperate. The publishing house is an administrative unit established to conduct editorial and printing activities, disseminate the research and scientific achievements of the university, and conduct promotion and distribution of university publications.

Wydawnictwo PAM w Poznaniu jest profesjonalnym, naukowym wydawnictwem akademickim, dbającym o poziom naukowy i edytorski wydawanych publikacji, działającym na rzecz upowszechniania wiedzy, budowy społeczeństwa wiedzy, współtworzenia środowiska naukowego, otwartego na świat i nowe wyzwania poznawcze. Wydawnictwo służy społeczności akademickiej PAM, popularyzuje jego osiągnięcia i dba o podnoszenie jego prestiżu w nauce polskiej i światowej.

Wydawnictwo znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. ). PAM zajmuje się wydawaniem publikacji naukowych z zakresu nauk humanistycznych społecznych, w tym prawnych, pedagogicznych, psychologicznych, historycznych, bezpieczeństwie, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk medycznych. Wydawnictw publikuje i rozpowszechnia prace naukowe, podręczniki akademickie, skrypty, czasopisma, materiały konferencyjne informacyjne oraz inne wydawnictwa na potrzeby uczelni.

Nasze Wydawnictwo zaprasza do współpracy myślicieli, badaczy, naukowców – wszystkich tych, którzy swe przemyślenia, dociekania i analizy naukowe pieczołowicie spisują i pragną opublikować. Czekamy na młodych naukowców, którym trudniej wypromować się w wielkich, kosztownych i zbiurokratyzowanych, strukturach wydawniczych.

Our publishing house invites to cooperation thinkers, researchers, scientists - all those who carefully write down their thoughts, inquiries and analyzes and want to publish them. We are waiting for young scientists who have a harder time promoting themselves in large, expensive and bureaucratic publishing structures.

The Scientific Publisher takes part in symposia, conventions and conferences organized by our University and other universities, presenting its editorial achievements.

We inform about new publications in "Puls Uczelni" (university magazine) and on the website of ANSM Publishing House. The academic book fairs are also organized to disseminate the publications of the publishing house.

Chcesz by Twój tekst bądź praca znalazły się w "Pulsie Uczelni"? Napisz do nas na adres: wydawnictwo@pam.poznan.pl, możesz też wypełnić  zgłoszenie publikacji pracy naukowej

  Books published by ANSM

  Puls Uczelni nr 2 (37) 2021
  0.00 zł 0.0 PLN
  Puls Uczelni nr 1 (38) 2022
  0.00 zł 0.0 PLN
  II Etap
  42.86 zł 42.86 zł 42.86 PLN
  I Etap
  42.86 zł 42.86 zł 42.86 PLN
  Puls Uczelni (39) 2/2022
  0.00 zł 0.0 PLN
  Puls Uczelni (40) 3/2022
  0.00 zł 0.0 PLN
    ANSM Editorial Board

    Rada wydawnicza PAM

    dr inż. Włodzimierz Usarek, prof. PAM (przewodniczący)
    dr Andrzej Bolewski, prof. PAM
    prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
    prof. dr hab. Zdzisław Gregorek
    dr Anna Zbaraszewska
    prof. dr hab. Idzi Siatkowski
    dr Andriy Malovychko
    dr Joanna Łupicka
    dr Anna Gapińska
    dr Andrzej Nowakowski
    dr Remigiusz Tritt
    dr Bernard Kimel
    dr Jacek Biernacki
    mgr Krzysztof Kostewicz
    dr Aleksandra Załustowicz
    dr Paulina Wiśniewska
    dr Lidia Huber
    dr Artur Salomon
    dr Bogusław Bałuka

    Kontakt

     61 646 02 32

     wydawnictwo@pam.poznan.pl

     ul. Bułgarska 55, pokój 115


     Godziny  pracy:

    wtorek - czwartek 8:00 - 13:00