Poznańska Akademia Medyczna

Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

Let's be in touch!

Communication is the basis of any good relationship!
Call, write us or visit our office ...


Bank account
Account owner name:
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Bank:
Santander Bank Polska S.A.
Nr konta: 36 1090 1359 0000 0001 0273 9210