Kazimierz Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna


Kazimierz Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

Autor:

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Z recenzji prof. UAM dra hab. Jana Grzesiaka
  […] Problematyka książki wkracza na szeroki i atrakcyjny, ale zarazem
  wieloaspektowy obszar życia każdego człowieka. Czyniąc rozważania o
  edukacji szkolnej i pozaszkolnej Autor książki nie pominął istotnych
  elementów szeroko pojmowanego wychowania umysłowego.
  społeczno-moralnego, patriotycznego, estetycznego oraz zdrowotnego
  dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wskazuje na istotne znaczenie i
  możliwości oddziaływań pedagogicznych wobec młodego pokolenia poprzez
  celowo zajęcia pozalekcyjne i zajęcia pozaszkolne.Dokonywanie wszelkich
  zmian w edukacji pociąga za sobą konieczność dostosowywania się
  realizatorów tych zmian, czyli przede wszystkim nauczycieli. Jeśli stan
  gotowości nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań jest
  niewystarczający istnieje duże prawdopodobieństwo występowania na
  gruncie praktyki szkolnej przejawów anomii, czyli nierespektowania
  określonych norm i reguł, które są konieczne dla funkcjonowania danego
  wycinka rzeczywistości. Profesor dostarcza czytelnikom gruntownych
  podstaw teoriopoznawczych do edukacji, a szczególnie edukacji
  pozalekcyjnej i pozaszkolnej.[…] Wnikliwe wczytywanie się w treść,
  prawie studiowanie całej książki, prowadzi do refleksji, że Autor jakby
  na nowo odkrył sedno zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w dobie
  społeczeństwa wiedzy. Zajęcia „poza ławką szkolną” stanowią w ujęciu
  Autora istotny wkład dla wiedzy podmiotu edukacji, służąc doskonaleniu i
  rozszerzaniu rozmaitych kompetencji zarówno dzieci, młodzieży szkolnej
  jak i dorosłych. Są więc one zarazem formą aktywności prowadzącą do
  mistrzostwa zawodowego i zaspokajania indywidualnych potrzeb każdego
  człowieka. W ten sposób tematyka książki rozprzestrzenia się także na
  grunt andragogiki i pedeutologii, co czyni recenzowaną książkę wyjątkowo
  wartościową i aktualną.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-10-9