Poznańska Akademia Medyczna

Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I