STYPENDIA (kopiuj)

Drodzy Studenci!

Informujemy, że do dnia 15 grudnia zostaną wypłacone wszystkie stypendia. 

Pierwszy przelew będzie zawierał spłatę od początku roku akademickiego (za miesiące: październik, listopad, grudzień).


Przypominamy o niezaleganiu z czesnym!


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STUDENTA (kopiuj)