Wybrane problemy prawa krajowego i międzynarodowego, red. Anna Zbaraszewska


Wybrane problemy prawa krajowego i międzynarodowego, red. Anna Zbaraszewska

Autor:

  42,00 zł 42,00 zł 42.0 PLN

  42,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Wybrane problemy prawa krajowego i międzynarodowego to zróżnicowany pod względem tematycznym zbiór studiów, których wspólnym mianownikiem jest ukazanie dynamiki zmian, jakie współcześnie możemy obserwować w szeroko pojmowanej sferze prawnej. Autorzy artykułów wybrali najistotniejsze z Ich punktu widzenia zagadnienia z zakresu różnych dziedzin prawa czy to wewnętrznego czy międzynarodowego. Niewątpliwie dynamika zmian wyróżnia w większym stopniu prawo krajowe, ale zmiany te są widoczne także na gruncie prawnomiędzynarodowym, szczególnie gdy uwzględni się elementy postępowego rozwoju prawa międzynarodowego w analizowanych projektach artykułów autorstwa Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ.
  Dla celów systematyzujących prezentowane w tomie artykuły podzielono na dwie grupy. W pierwszej mieszczą się rozważania stricte poświęcone różnym aspektom prawa wewnętrznego. Druga grupa obejmuje zagadnienia z takich działów jak: odpowiedzialność międzynarodowa państwa, odpowiedzialność międzynarodowa organizacji międzynarodowej, opieka dyplomatyczna oraz prawo Unii Europejskiej.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-80-2