Kazimierz Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. [Cz. 1] Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku


Kazimierz Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. [Cz. 1] Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku

Autor:

  29,40 zł 29,40 zł 29.400000000000002 PLN

  29,40 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Wśród zawartych w niniejszej publikacji opracowań, Czytelnik natrafić
  może na powtarzające się wątki dotyczące poszukiwania odpowiedzi na
  pytanie: co robić, żeby kształcić w uniwersytecie mądrzej, nowocześniej,
  pełniej, jaśniej, lepiej, skuteczniej, efektywniej – na miarę zmiennego
  rynku pracy i wyzwań społeczeństwa wiedzy? Są one w tego typu
  opracowaniach trudne do uniknięcia, a jednocześnie stanowią konieczne
  nawiązania, stanowiące fragmenty pewnej całości. Zostały one w
  niniejszej publikacji zachowane świadomie, jako że spełniają kluczowe
  znaczenie w holistycznych rozważaniach o dydaktyce uniwersyteckiej. Jest
  z nią tak, jak z naszą piłką nożną. Mamy stadiony, piłkarzy i trenerów,
  ale nie mamy sukcesów. Czy nie wpadliśmy w koleiny abstrakcyjnego,
  hermetycznego, żyjącego własnym życiem kształcenia i wychowania
  uniwersyteckiego? Trudno na polskim gruncie doszukać się istnienia
  szkoły dydaktycznego myślenia o kształceniu akademickim. Stąd
  postanowienie poprawy, poza zwalczaniem zaniedbań, wymaga intensywnej i
  twórczej pracy nad różnymi aspektami dydaktyki szkoły wyższej.Z
  przedmowy prof. zw. dra hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego
  Wszystkie refleksje i uwagi, które nasuną się Czytelnikom po lekturze
  nowej książki Kazimierza Denka będą bardzo ważne i skłaniać powinny – w
  co głęboko wierzę – do afirmującej zadumy i głębokiego respektu dla
  wieloletniej wytężonej pracy Autora. Credo sygnalizowanych pokrótce
  dokonań Profesora Kazimierza Denka sprowadza się do eksponowanego
  przeświadczenia, iż współczesny nauczyciel akademicki – członek
  społeczności uniwersyteckiej jest nie tylko reprezentantem świata nauki,
  lecz posiada także liczne i ważne zobowiązania dydaktyczne. Nasz Autor
  jest więc pełnym pasji poznawczej uczonym i oddanym ludziom dydaktykiem.
  Proponując Państwu lekturę niniejszej książki, wyrażam nadzieje, iż
  stanowić będzie ona inspirację do przebudowy tradycyjnej ideologii i
  często zaściankowego stanu zastanego w rodzimym szkolnictwie wyższym,
  świadomie prowadząc ku nowoczesności, tolerancji, pluralizmowi i
  demokratyzacji wiedzy, unikając przy tym fikcji, zakłamań, czy też
  powielania utartych kanonów.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-20-8