Kazimierz Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna


Kazimierz Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

Autor:

  32,55 zł 32,55 zł 32.55 PLN

  32,55 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Wśród szczególnie ważnych wartości, zwłaszcza rozpatrywanych z pozycji dopełniających się związków edukacji, wychowania fizycznego, krajoznawstwa, turystyki, rekreacji, sportu oraz pedagogiki i nauk o kulturze fizycznej, coraz częściej wymienia się czas.Zmiana w patrzeniu na tę kategorię wartości w kształtowaniu osobowości człowieka wskazuje,
  że zbliżamy się do społeczeństwa czasu. Aktywność szkolna i zawodowa oraz czas wolny nie będą już jego biegunami. Będą się one przenikały i
  na siebie zachodziły.W rezultacie licznie formułowanych przez społeczeństwo postulatów i żądań, od początku września 1981 roku obowiązuje w naszym kraju pięciodniowy tydzień nauki i pracy zawodowej. W związku z tym zwiększyła się znacznie ilość czasu wolnego, a tym samym wzrosło znaczenie jego organizacji i wykorzystania, służących
  wielostronnemu rozwojowi osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych. Czy potrafimy tę szansę wykorzystać? Olbrzymia rola w przygotowywaniu młodego pokolenia Polaków do organizacji i pożytecznego spędzania czasu wolnego przypada zajęciom pozalekcyjnym i pozaszkolnym. Pomocą we właściwym wypełnianiu jej ma służyć książka mego autorstwa Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Nakład pierwszego wydania po kilku miesiącach został wyczerpany.Po pierwszym wydaniu tej publikacji ukazały się bardzo pozytywne recenzje w takich czasopismach pedagogicznych i krajoznawczo-turystycznych, jak: „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, „Forum Akademickie”, „Hejnał Oświatowy”, „Lider”, „Poznaj Swój Kraj”, „Wędrujemy”, „Wychowanie Na Co Dzień”, „Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych”, napisane przez znawców tej problematyki, znanych ze stawiania publikacjom wysokich wymagań poznawczych, metodologicznych i metodycznych.prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-17-8