Dominik Senczyk, Istota i charakterystyka zagrożeń asymetrycznych według strategii bezpieczeństwa różnych państw


Dominik Senczyk, Istota i charakterystyka zagrożeń asymetrycznych według strategii bezpieczeństwa różnych państw

Autor:  Dominik Senczyk

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka warunkujących jego działalność i rozwój, a przez to przyczyniającej się do rozwoju społeczności i jego organizacji (lokalnej, regionalnej, państwowej). Pokazuje to np. piramida Maslowa1. Zagrażają mu jednak różne przeciwności i niebezpieczeństwa o charakterze wyzwań lub zagrożeń. Zagrożenie bezpieczeństwa państwa to splot zdarzeń wewnętrznych lub w stosunkach międzynarodowych, w którym z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu bądź naruszenie lub utrata suwerenności państwa.


  Ilość stron: 110
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-78-9