Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka, red. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak


Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka, red. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak

Autor:

  32,55 zł 32,55 zł 32.55 PLN

  32,55 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Opublikowany w 1972 roku Raport Faure'a Uczyć się, aby być, zarysowując
  program edukacyjny oparty na idei "człowieka integralnego", stanowiącego
  jedność intelektualną, emocjonalną, moralną, podkreślał zaufanie do
  twórczego potencjału każdej jednostki, obejmującego także wysiłek
  tworzenia własnej osobowości, realizacji potrzeb i możliwości, bo tylko
  człowiek w pełni aktywny może być odpowiedzialny za własną egzystencję.
  Cel ten może być osiągnięty, gdy stworzone zostaną warunki wspierające
  rozwój człowieka tak, aby nie musiał on martwić się zachodzącymi
  zmianami, bo potrafi im sprostać. Taka edukacja musi przebiegać w
  atmosferze pobudzającej do autentycznej aktywności [...].Praca, którą
  oddajemy do rąk Czytelników, składa się z trzech części – ich tytuły nie
  tylko wskazują, jaki obszar zagadnień stanowi podstawę zainteresowań
  autorów, ale również systematyzują problematykę – bazę stanowią
  teoretyczne podstawy aktywności dorosłego i dziecka pozwalające tworzyć
  "pola wspólnych zainteresowań", po to, by skutecznie poszukiwać
  rozwiązań odpowiadających na pytanie: "jak uczyć się aktywnie i jakie
  strategie tworzyć w procesie nauczania, by uczenie się było efektywne, a
  dziecko doświadczało radości i sukcesu?". Podczas jej tworzenia
  przyświecała nam idea wyrażona przez Habrat Inyat Khan – "dziecku nigdy
  nie powinno się dawać zabawki, która nie ma na celu spełnienia jakiegoś
  zadania ani też stawiać przed nim zadania, które nie ma znaczenia. Nic,
  co robi się z dzieckiem, nie powinno być bezcelowe. W przeciwnym razie
  jego życie będzie bezcelowe". W książce, którą oddajemy do rąk
  Czytelnika, postulujemy realizację tej idei celowości działań
  podejmowanych przez dziecko, na rzecz dziecka i wspólnie z dzieckiem.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-12-3