JUBILEUSZOWA PROMOCJA NA CZESNE

Z okazji XX rocznicy powstania macierzystej jednostki naszej uczelni — Wydziału Nauk Społecznych (dawniej Wydział Pedagogiki oraz Wydział Prawa i Administracji) ogłaszamy jubileuszową promocję na wybranych kierunkach studiów.

Wysokość promocyjnego czesnego dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Administracja I stopnia  - 400 zł za miesiąc dla absolwentów ANSM / 440 zł za miesiąc dla kandydatów z zewnątrz 

Administracja II stopnia – 450 zł za miesiąc dla absolwentów ANSM / 470 za miesiąc dla kandydatów z zewnątrz 

Prawo JSM – 400 zł za miesiąc dla wszystkich kandydatów 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM – 370 zł za miesiąc dla wszystkich kandydatów

Pedagogika I stopnia – 300 zł za miesiąc dla absolwentów ANSM /340 zł za miesiąc dla kandydatów z zewnątrz 

Pedagogika II stopnia – 420 zł za miesiąc dla absolwentów ANSM /440 zł za miesiąc dla kandydatów z zewnątrz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA