WYBORY DO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Drodzy Studenci!

 Przed nami nowy rok akademicki, zatem należy wyłonić nowy skład Samorządu Studenckiego. 

Samorząd Studentów ANSM jest reprezentantem ogółu studentów uczelni. Prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych oraz kulturalnych. Opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne, dba o kształcenie w uczelni, staje w obronie praw studenta czy po prostu animuje życie studenckie poprzez organizację wydarzeń kulturalnych.

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni? Zgłoś się!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojej kandydatury do 14 października na adres mailowy: rektorat@ansm.pl, w wiadomości wpisując: 

  • swoje imię i nazwisko, 

  • kierunek i rok studiów,

  • krótki opis swojej osoby. 

Po tym terminie wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z Władzami Uczelni, którzy wyłonią nowy skład Samorządu Studenckiego.


STYPENDIA SANTANDER (kopiuj)