VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych
VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W dniu 28 maja 2024 odbyła się w Krośnie (województwo podkarpackie) VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Badania, innowacje i pasje młodego naukowca". W konferencji tej wzięli udział dwaj studenci pierwszego roku wydziału lekarskiego naszej uczelni - Szymon Jęśko-Białek i Sambor Hełka, którzy są członkami koła naukowego Fizjom. 

Każdy z nich wygłosił referat naukowy. Pierwszy - Szymon uzyskał wyróżnienie za prace pt. „Wpływ prozdrowotnego stylu życia na osoczowe stężenie rozpuszczalnego receptora dla końcowych produktów zaawansowanej glikacji (sRAGE) u chorych hemodializowanych. Opiekunem koła studenckiego jest dr n. med. Leszek Niepolski.


25.05. - WYKŁAD OTWARTY
Z UDZIAŁEM PANA MINISTRA WOJCIECHA KOLARSKIEGO ORAZ PANA SZYMONA SZYNKOWSKIEGO VEL SĘKA NT. UNII EUROPEJSKIEJ