Decyzje Komisji Stypendialnej

 

Decyzje Komisji Stypendialnej

Przedstawiamy listę decyzji Komisji Stypendialnej dotyczących pierwszego semestru roku akademickiego 2022/23. Pisemne decyzje wraz z uzasadnieniem będzie można odbierać w dziekanacie od wtorku 20 grudnia.  

Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Dziekanacie Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań za pośrednictwem Komisji Stypendialnej.

 Stypendium Rektora oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością wynosi 800 zł.

    Progi kwotowe stypendium socjalnego:

  • Gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie jest niższy niż przyjęty dla stypendium socjalnego (próg 1051,70 zł), a także niższy niż 900 zł, kwota stypendium wynosi 1100 zł miesięcznie

  • Gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie jest niższy niż przyjęty dla stypendium socjalnego (próg 1051,70 zł) i mieści się w przedziale 900 zł - 1000 zł, kwota stypendium wynosi 1050 zł miesięcznie

  • Gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie jest niższy niż przyjęty dla stypendium socjalnego (próg 1051,70 zł) i mieści się w przedziale 1000 - 1051,70 zł, kwota stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie

Kompletność wniosku

Informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!
Za prawidłowe skompletowanie wniosku odpowiada student.

Studenci studiujący w Filii ANSM w Warszawie, Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie Filii ANSM.