Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju Nowe perspektywy – nowe wyzwania, red. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak


Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju Nowe perspektywy – nowe wyzwania, red. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak

Autor: 

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Oddajemy do rąk Czytelników drugie, poszerzone wydanie wieloautorskiej monografii pt. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Profilaktyka – diagnoza – terapia. Składamy je do druku prawie trzy lata po ukazaniu się pierwszej edycji publikacji poświęconej zagadnieniom profilaktyki, diagnozy i terapii młodzieży i dzieci, które ze względu na różne utrudnienia natury biologicznej i społecznej stają bezradne i bezsilne wobec problemów, jakie stwarza im świat ludzi dorosłych. Inspiracją do dalszych poszukiwań nad możliwościami skutecznego wspomagania i wspierania rozwoju młodych ludzi stało się zainteresowanie i życzliwe przyjęcie książki przez Czytelników. Pojawienie się nowych trendów w kulturze popularnej, postępująca mediatyzacja społeczeństwa, wzrost tempa życia, zmiany, jakie dokonują się we współczesnej rodzinie, przeobrażenia w systemie oświaty, reforma programowa, natężenie problemów i trudności, jakich doświadczają współczesne dzieci i młodzież, skłania nas do nieustannej refleksji nad kwestiami związanymi zarówno z profilaktyką pedagogiczną oraz diagnozą, jak i terapią, a także ciągłego poszukiwania skutecznych rozwiązań.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-31-4