Piotr Dominik Nowak, Zamówienia publiczne. Skrypt dla studentów kierunków prawniczych


Piotr Dominik Nowak, Zamówienia publiczne. Skrypt dla studentów kierunków prawniczych

Autor:

  15,80 zł 15,80 zł 15.8 PLN

  15,80 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Zamówienia publiczne to średnio ponad 110 mld zł wydawanych w Polsce
  rocznie i około 300 000 opublikowanych postępowań w skali kraju […]. Z
  uwagi na wielkości oraz ilość zawieranych umów, zamówienia publiczne
  tworzą sporą część rynku usług i dostaw w kraju, a także duże źródło
  dochodu dla przedsiębiorców prywatnych. W związku z tym znajomość ustawy
  Prawo zamówień publicznych jest wskazana dla każdego obywatela naszego
  kraju, a także cudzoziemców starających się o zdobycie kontraktu.
  Niniejsza książka została zainspirowana tematyką wykładów z
  przedmiotu akademickiego „Zamówienia publiczne”. Można w niej znaleźć
  kompleksowe opracowanie tematyki przedmiotu – stanowi rodzaj kompendium,
  prezentującego w przystępnej i przejrzystej formie podstawowe
  wiadomości zaczerpnięte z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
  praktyki udzielania zamówień publicznych. Zawiera słownik pojęć, zasady
  udzielania zamówień publicznych, streszczenie procedur udzielania
  zamówień publicznych oraz opis procedury odwoławczej stosowanej w
  postępowaniach. W opracowaniu został uwzględniony stan prawny na dzień
  19 grudnia 2011 roku (ze zmianami dotyczącymi progów obowiązujących w
  zakresie procedur udzielania zamówień).


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-32-1