Misje dyplomatyczne w konfliktach zbrojnych w erze przemian cywilizacyjnych. Tradycje i perspektywy, red. Ewa Szuber-Bednarz, Gerard Kucharski


Misje dyplomatyczne w konfliktach zbrojnych w erze przemian cywilizacyjnych. Tradycje i perspektywy, red. Ewa Szuber-Bednarz, Gerard Kucharski

Autor: 

  39,00 zł 39,00 zł 39.0 PLN

  39,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  W dobie nieustannie dokonujących się przemian cywilizacyjnych doniosłą
  rolę odgrywają organy państwa. Szczególnego znaczenia nabierają one w
  stosunkach międzynarodowych. Zagadnienie misji dyplomatycznych stanowi
  domenę tak prawa międzynarodowego, jak i dyplomatycznego oraz
  konsularnego. Są to jedne z najstarszych dziedzin prawa, mające swe
  podwaliny w początkach cywilizacji ludzkiej. Konieczność współdziałania
  pomiędzy państwami w celu poprawienia ich egzystencji, a także
  nieunikniona w ówczesnych czasach konieczność obrony swoich interesów i
  praw, a z upływem lat również dążenie do pokojowego współistnienia
  wymusiły ustalenie pewnych stałych i respektowanych przez wszystkich
  uczestników tej społeczności zasad współpracy i
  współistnienia.Obserwowany stopniowy, niejednokrotnie nawet niezmiernie
  wolny rozwój zasad i norm prawnomiędzynarodowych w zakresie tak prawa
  międzynarodowego, jak i dyplomatycznego i konsularnego stanowił swoiste
  „lustro” istniejącej sytuacji pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego
  równocześnie operujących na jej arenach.We współczesnym świecie,
  naszpikowanym licznymi, coraz bardziej niebezpiecznymi zagrożeniami dla
  państw, ale równocześnie w świecie dążącym do integracji i coraz
  szerszej wzajemnej współpracy, w świecie, gdzie państwa równocześnie
  podejmują aktywność na wielu teatrach niejednokrotnie przeciwstawnych,
  gdzie proces globalizacji jest wszechobecny, warunkiem sine qua non jest
  zgłębianie podstaw prawa międzynarodowego, w tym prawa dyplomatycznego.
  Podstawowym zadaniem państw jest respektowanie zasad przyjętych w
  Karcie Narodów Zjednoczonych w zakresie pokojowego współistnienia,
  dialogu, współpracy, udzielaniu sobie nawzajem pomocy, a przede
  wszystkim rozwiązywaniu konfliktów jakichkolwiek na drodze wzajemnego
  dialogu i przy wykorzystaniu pokojowych instrumentów dostępnych w danym
  czasie.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-24-6