Mediacja i arbitraż. T. 2: Wybrane zagadnienia, red. Dorota Czura-Kalinowska


Mediacja i arbitraż. T. 2: Wybrane zagadnienia, red. Dorota Czura-Kalinowska

Autor:

  26,25 zł 26,25 zł 26.25 PLN

  26,25 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Publikacja jest zbiorem nadesłanych artykułów z zakresu problematyki
  mediacji i arbitrażu. Kolejność prezentowanych zagadnień nie jest
  przypadkowa, a wynika z przyjętego założenia, iż rozważania dotyczące
  polubownych metod rozstrzygania sporów powinny zapoczątkować artykuły
  dotyczące mediacji, bowiem poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu
  (polubownego albo powszechnego) powinno być rozważane jako ostateczność,
  gdy konfliktu pomiędzy przedsiębiorcami nie można w inny sposób
  zakończyć.Po omówieniu tematyki związanej z mediacją, przedstawiona
  została szeroko rozumiana problematyka arbitrażu, w zakresie której
  znalazły się opracowania odnoszące się do początków arbitrażu w Polsce
  (Sąd Polubowny przy Izbie Bawełny w Gdyni), opracowania dotyczące
  bieżącej sytuacji oraz perspektyw rozwoju sądownictwa polubownego w
  Polsce, jak i rozważania poruszające zagadnienia proceduralne związane z
  postępowaniem arbitrażowym, w tym również w kontekście arbitrażu
  międzynarodowego.Niniejszą publikację wieńczą rozważania na temat wpływu
  alternatywnych metod rozstrzygania sporów na bezpieczeństwo w
  działalności gospodarczej, ukazujące kolejny aspekt jakże bogatej
  problematyki mediacji i arbitrażu.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-15-4