Fizjoterapia w teorii i praktyce, red. Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki.


Fizjoterapia w teorii i praktyce, red. Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki.

Autor:

  27,00 zł 27,00 zł 27.0 PLN

  27,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Monografia obejmuje zestaw recenzowanych prac naukowych z dziedziny
  fizjoterapii, zawierających wiedzę o teoretycznych i praktycznych
  metodach usprawniania pacjentów z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.W
  pierwszej części monografii, gromadzącej prace o charakterze
  teoretycznym, przedstawiono różnorodne zagadnienia przydatne w
  codziennej praktyce fizjoterapeuty. Omówiono wykorzystanie testów
  stabilności postawy ciała człowieka oraz znaczenie badań
  neurofizjologicznych w diagnostyce i w postępowaniu fizjoterapeutycznym.
  W interesujący sposób opracowano tematykę oceny jakości życia u chorych
  leczonych przy pomocy technik manualnych oraz zastosowania
  biostymulacji laserowej u pacjentów z zespołem bólowym odcinka szyjnego
  kręgosłupa. Opisano również zagadnienia wykorzystania fizjoterapii u
  zawodników trenujących sztuki walki.W części drugiej, praktycznej,
  omówiono leczenie bólu głowy za pomocą technik mięśniowo-powięziowych
  oraz metody radzenia sobie ze stresem przy wykorzystaniu masażu i
  technik rozciągania. Ta część monografii zawiera opracowanie
  nowoczesnych metod leczenia pacjentów ze skoliozami idiopatycznymi oraz
  osób po urazach narządów ruchu.Monografia jest w większości zbiorem prac
  poglądowych, opracowanych na podstawie aktualnych danych z
  piśmiennictwa polskiego i światowego z uwzględnieniem zasad EBM (ang.
  Evidence Based Medicine – Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych). Wnosi
  nowe ujęcie teoretyczne i praktyczne niezbędne w codziennej praktyce
  fizjoterapeuty.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-29-1