Antoni Feluś, Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego


Antoni Feluś, Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego

Autor: 

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Wydanie pierwsze niniejszej publikacji, zatytułowane Identyfikacja
  kryminalistyczna na podstawie języka pisanego, do którego powstania w
  znacznej mierze przyczynił się ówczesny dyrektor Instytutu Ekspertyz
  Sądowych w Krakowie, Aleksander Głazek, rozeszło się bardzo szybko. Od
  czasu jego ukazania się upłynęło już kilka lat i wejście w posiadanie
  egzemplarza tej książki stało się niemożliwe. Również z inspiracji
  dyrektora Głazka zrodził się zamysł nie tylko wznowienia opublikowanej w
  roku 2000 monografii, ale także jej wzbogacenia i poszerzenia o te
  zagadnienia, które dla badań kryminalistycznych – niezależnie od ich
  przedmiotu – mają pierwszorzędne znaczenie, kiedy chce się dokonać
  identyfikacji ujawnionych i zabezpieczonych podczas oględzin śladów,
  tych „niemych świadków zdarzenia”, jak przed laty wyraził się o nich
  Edmund Locard, rozumiejąc ich pełną wartość wykrywczą i dowodową w
  każdym procesie sądowym.Miło nam poinformować, że książka Z zagadnień
  językoznawstwa kryminalistycznego zwyciężyła w XIII Edycji Konkursu im.
  prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii
  „prace monograficzne”.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-25-3