Andrzej Malinowski, Biomedyczne podstawy rozwoju. Repetytorium dla każdego


Andrzej Malinowski, Biomedyczne podstawy rozwoju. Repetytorium dla każdego

Autor:

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Ze wstępu autora, prof. zw. dra hab. Andrzeja Malinowskiego
  W wykształceniu pedagogów niezbędna jest pewna wiedza biologiczna i
  medyczna odnosząca się do ontogenezy człowieka, zwłaszcza rozwoju dzieci
  i młodzieży. […] W zasadzie wszystkie te elementy można znaleźć we
  współczesnych podręcznikach i skryptach z biomedyki. Jednakże postęp
  wiedzy o rozwoju opiera się współcześnie na genetyce i endokrynologii
  oraz ekologii człowieka i promocji zdrowia. Powstaje zatem pytanie, czy i
  w jakim zakresie te właśnie elementy winny być uwzględniane w nauczaniu
  tego przedmiotu skierowanym do pedagogów. Sądzę, że dla niektórych
  działów pedagogiki, a zwłaszcza psychologii czy promocji zdrowia
  (pedagogiki zdrowia), wiedza o mechanizmach rządzących rozwojem musi być
  szersza: niezbędne są elementy anatomii rozwojowej, fizjologii rozwoju,
  genetyki, ekologii człowieka i promocji zdrowia w postaci odrębnych
  wykładów.[…] Moje wieloletnie doświadczenia jako wykładowcy
  interesującego nas przedmiotu skłaniają mnie do tego, by pedagogom
  przekazywać przede wszystkim wiedzę o prawidłowościach rozwoju, a w
  mniejszym stopniu o jego złożonych mechanizmach, które należy uogólnić,
  bez wnikania w ich szczegóły. […] Prezentowane opracowanie to forma
  kompendium, czy raczej repetytorium biomedyki.Z recenzji prof. UZ dra
  hab. Ryszarda Asienkiewicza
  Prezentowana publikacja to w zasadzie książka popularno-naukowa,
  adresowana tak do studentów (zwłaszcza pedagogiki), jak i rodziców czy
  wychowawców. Ten zwięzły zarys przedmiotu prezentowany w przeszło
  stustronicowym repetytorium daje uogólnienia takich problemów, jak:
  etapy ontogenezy człowieka, czynniki rozwoju endogenne genetyczne
  (determinatory) i endogenne paragenetyczne (stymulatory), środowiskowe
  modyfikatory oraz tryb życia. Omówiono też różnice dymorficzne
  człowieka, rytmy biologiczne, problemy lateralizacji i asymetrii oraz
  wybrane zagadnienia z zakresu zdrowia populacji w wieku szkolnym.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-46-8