Wydawnictwo Naukowe

Puls Uczelni, nowości wydawnicze, zasady współpracy
i wskazówki techniczne dla autorów znajdziesz na stronie wydawnictwa.

Puls Uczelni

Pismo zostało powołane w 2004 r. Publikuje aktualności dotyczące Uczelni, teksty przygotowane przez studentów, wywiady ze studentami i absolwentami naszej Uczelni oraz informacje przydatne w czasie nauki. Zachęcamy do publikowania tekstów. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres wydawnictwo@pam.poznan.pl

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Usługi wydawnictwa PAM

Redakcja

opracowanie redakcyjne, korekta stylistyczna i techniczna wydawanych publikacji

Projekty graficzne

przygotowanie projektów graficznych (m.in. projekty okładek, plakatów, zaproszeń, wizytówek, kart świątecznych)

Skład i druk

skład komputerowy, drukowanie książek, podręczników, skryptów

Publikacja

PAM zajmuje się wydawaniem publikacji naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, nauk medycznych

Wraz z rozpoczęciem działalności w 2004 r. przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu (obecnie Poznańską Akademię Medyczną - PAM) zostało także powołane do życia Wydawnictwo Naukowe. Stawia sobie ono za cel publikowanie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników naukowych PAM oraz innych pracowników nauki polskiej i obcej, którzy wyrażą chęć współpracy. Wydawnictwo jest jednostką administracyjną powołaną do prowadzenia działalności edytorskiej i poligraficznej, rozpowszechniania dorobku badawczego i naukowego uczelni oraz prowadzenia promocji i dystrybucji wydawnictw uczelnianych.

Wydawnictwo PAM w Poznaniu jest profesjonalnym, naukowym wydawnictwem akademickim, dbającym o poziom naukowy i edytorski wydawanych publikacji, działającym na rzecz upowszechniania wiedzy, budowy społeczeństwa wiedzy, współtworzenia środowiska naukowego, otwartego na świat i nowe wyzwania poznawcze. Wydawnictwo służy społeczności akademickiej PAM, popularyzuje jego osiągnięcia i dba o podnoszenie jego prestiżu w nauce polskiej i światowej.

Wydawnictwo znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. ). PAM zajmuje się wydawaniem publikacji naukowych z zakresu nauk humanistycznych społecznych, w tym prawnych, pedagogicznych, psychologicznych, historycznych, bezpieczeństwie, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk medycznych. Wydawnictw publikuje i rozpowszechnia prace naukowe, podręczniki akademickie, skrypty, czasopisma, materiały konferencyjne informacyjne oraz inne wydawnictwa na potrzeby uczelni.

Nasze Wydawnictwo zaprasza do współpracy myślicieli, badaczy, naukowców – wszystkich tych, którzy swe przemyślenia, dociekania i analizy naukowe pieczołowicie spisują i pragną opublikować. Czekamy na młodych naukowców, którym trudniej wypromować się w wielkich, kosztownych i zbiurokratyzowanych, strukturach wydawniczych.

Wydawnictwo Naukowe bierze udział w sympozjach, zjazdach, konferencjach organizowanych przez naszą Uczelnię i inne uczelnie, prezentując swój dorobek edytorski.

O nowych publikacjach informujemy w „Pulsie Uczelni” (uczelnianym czasopiśmie) oraz na stronie internetowej Wydawnictwa PAM. Rozpowszechnianiu publikacji wydawnictwa służą też organizowane kiermasze książki akademickiej.

Chcesz by Twój tekst bądź praca znalazły się w "Pulsie Uczelni"? Napisz do nas na adres: wydawnictwo@pam.poznan.pl, możesz też wypełnić  zgłoszenie publikacji pracy naukowej

  Książki wydane nakładem PAM

    Rada wydawnicza ANSM

    Rada wydawnicza PAM

    dr inż. Włodzimierz Usarek, prof. PAM (przewodniczący)
    dr Andrzej Bolewski, prof. PAM
    prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
    prof. dr hab. Zdzisław Gregorek
    dr Anna Zbaraszewska
    prof. dr hab. Idzi Siatkowski
    dr Andriy Malovychko
    dr Joanna Łupicka
    dr Anna Gapińska
    dr Andrzej Nowakowski
    dr Remigiusz Tritt
    dr Bernard Kimel
    dr Jacek Biernacki
    mgr Krzysztof Kostewicz
    dr Aleksandra Załustowicz
    dr Paulina Wiśniewska
    dr Lidia Huber
    dr Artur Salomon
    dr Bogusław Bałuka

    Kontakt

     61 646 02 32

     wydawnictwo@pam.poznan.pl

     ul. Bułgarska 55, pokój 115


     Godziny  pracy:

    wtorek - czwartek 8:00 - 13:00