RELACJA Z KONFERENCJI "DBAŁOŚĆ O ZDROWIE CZŁOWIEKA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM"

W dniu dzisiejszym odbyła się Konferencja Nauka pt. "Dbałość o zdrowie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym". Konferencję otworzył Prorektor dr inż. Andrzej Bolewski. Swoje prezentacje przedstawili: dr Monika Zysnarska, dr Tomasz Kostyk, dr Tomasz Kubiak, dr Emilia Kłos Jasińska, dr Remigiusz Jarosław Tritt, mgr Krzysztof Bączyk, dr Artur Salamon, dr Jacek Biernacki oraz dr Bogusław Bałuka. W konferencji uczestniczyło wielu studentów Wydziału Nauk Medycznych.

             Program:

             dr Monika Zysnarska – „Wiedza personelu pielęgniarskiego dotyczącego ochrony osobistej przeciwko Covid-19”

             dr Tomasz Kostyk – Osteoporoza w populacji wielkomiejskiej na przykładzie mieszkanek Poznania

             dr Kubiak Tomasz – Ryzyko wystąpienia nowotworów układu oddechowego w związku z wykonywanym zawodem ze szczególnym uwzględnieniem zawodu strażaka

             dr Emilia Kłos Jasińska- Ocena kompetencji opiekuńczych pielęgniarek z wykorzystaniem skali CNPI – 23

             dr Remigiusz Jarosław Tritt – Trajektoria badań nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS w aspekcie wielopłaszczyznowej perspektywy na kanwie medycyny, wirusologii, epidemiologii i historii pandemii AIDS

             mgr Krzysztof Bączyk - Brazylijska sztuka walki Capoeira. Propozycja nowej ciekawej aktywności fizycznej do realizacji zajęć fakultatywnych wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

             dr Artur Salamon, dr Jacek Biernacki - Trening siłowy w rekompozycji składu ciała.

             dr Bogusław Bałuka - Receptory AMPA i NMDA w procesach kogniwistycznych ośrodkowego układu nerwowego człowieka


             OBÓZ SZKOLENIOWY