ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI - DNI PATRONA

Święto Chrztu Polski upamiętnia jedno z kluczowych dla ojczyzny wydarzeń, które miało miejsce 14 kwietnia 966 roku w Wielką Sobotę. Wtedy książę Polan Mieszko I przyjął chrzest i w ten sposób rozpoczęła się chrystianizacja Polski. Chrzest księcia nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył bowiem rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych – struktury politycznej i administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny jako języka urzędowego itp. Proces ten trwał wiele lat, a w konsekwencji doprowadził do przystosowania Polski do modeli i wzorców zachodnich.

Z tej okazji w naszej Akademii będziemy celebrować Dni Patrona, ale to również rozpoczęcie obchodów 20-lecia naszej Uczelni.PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ!