DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji pragniemy podziękować wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm oraz trud włożony w wychowanie młodzieży, kształtowanie postaw społecznych, a także wskazywanie ponadczasowych wartości.

Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza myśl przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu, by wdzięczność uczniów wynagradzała Państwu trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu. Życzymy Państwu, aby misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty, radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej i jeszcze lepszej przyszłości.


UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023