DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. W imieniu całej społeczności akademickiej pragniemy podziękować wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm oraz trud włożony w wychowanie młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych a także wskazywanie ponadczasowych wartości.

Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza myśl przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu, by wdzięczność uczniów wynagradzała Państwu trudny niełatwej pracy, a pamięć wychowawców sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu.

Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej i jeszcze lepszej przyszłości.

Najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024