SPOTKANIE SKN LARYNGOSKOP
W niedzielę 18.09.2022 odbyło się kolejne spotkanie członków SKN Laryngoskop, mające na celu przypomnienie schematu badania pacjenta z zakresu ABCDE, zgodnie z filozofią badania: oceń - lecz - oceń ponownie. Nieodłącznym elementem każdego naszego spotkania jest "szlifowanie" kompetencji miękkich, tzn. przygotowanie członków zespołu terapeutycznego - podział zadań, komunikacja w pętli zamkniętej w zespole medycznym, komunikacja z pacjentem wg skrótu mnemotechnicznego SAMPLE.

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej w 2 osobowym zespole, wymaga ścisłej współpracy pomiędzy ratownikami, trzymania reżimu czasowego oraz myśleniu o priorytetach: szybkie rozpoznanie NZK, rozpoczęcie prawidłowego uciskania klatki piersiowej, dostarczenia jak najszybciej defibrylatora aby rozpoznać mechanizm zatrzymania krążenia oraz prawidłowej wentylacji pacjenta podczas prowadzenia RKODrożność dróg oddechowych jest priorytetem zaraz za zatamowaniu krwotoków zewnętrznych - widocznych. Intubacja tchawicy, czyli wprowadzenie rurki intubacyjnej pod kontrolą wzroku jest procedurą trudną i wymagającą sporego doświadczenia w jej wykonaniu. Rozmawialiśmy o tym w jaki sposób należy się do niej przygotować, tzn. posiadać plan A, B i C.


Badanie pacjenta wg schematu ABCDE oraz zbieranie wywiadu ratowniczego wg skrótu SAMPLE ma na celu ułatwienie ratownikom pracy z pacjentem. Tutaj scenka symulacyjna: wezwanie do napadu astmy oskrzelowej. 


Jeszcze więcej stetoskopów ;-) Zaawansowany fantom pacjenta pozwala usłyszeć przy pomocy stetoskopu fenomeny osłuchowe z jakimi możemy mieć do czynienia podczas badania przedmiotowego. Stetoskop jest ważny ale najważniejsze jest to co znajduje się pomiędzy oliwkami. ;-)Poprawne tamowanie krwotoków to priorytet podczas działań ratowniczych, czy to z zakresu pierwszej pomocy, czy też podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Na zdjęciu widoczna procedura "pakowania rany" (wound packing).
SIERPNIOWE SPOTKANIE
SKN Laryngoskop