SAMORZĄD STUDENCKI

24 listopada br. odbyło się spotkanie ze Starostami wszystkich Wydziałów naszej Uczelni. 

Na wstępie Pan Wojciech Mayer – Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego zdał sprawozdanie z działalności Samorządu w roku akademickim 2021/2022. Następnie został omówiony Regulamin Samorządu Studenckiego na rok 2022/2023. Kolejnym ważnym punktem zebrania było głosowanie w sprawie wyboru nowych członków Rady Samorządu Studenckiego. Przewodniczącą została Pani Klaudia Klorek, Zastępcą Przewodniczącego, niezmiennie, Pan Wojciech Mayer, a Sekretarzem Pan Radosław Sobczak. Spotkanie nadzorowała mgr Róża Sawala i mgr Izabella Gruszczyńska – prodziekani WNS.

Samorząd Studencki jest odpowiedzialny za reprezentowanie spraw studenckich, uczelnianych, współpracę ze zrzeszeniami ogólnopolskimi oraz zajmuje się działalnością kulturalno-społeczną Uczelni. 

Z Radą Samorządu można kontaktować się drogą mailową: samorzad@ansm.pl.

Nowym Członkom Samorządu Studenckiego i Rady Samorządu Studenckiego serdecznie gratulujemy i życzymy pracowitej oraz owocnej kadencji w nowym roku akademickim 2022/2023.WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!