ŻEGNAMY NASZEGO WYKŁADOWCĘ, LAUREATA STATUETKI MIESZKA I – ŚP. DR. ANDRZEJA NOWAKOWSKIEGO

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego, zasłużonego dla Społeczności Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu wykładowcy dr. ANDRZEJA NOWAKOWSKIEGO, laureata statuetki Mieszka I w roku akademickim 2022/2023.

Śp. Pan dr ANDRZEJ NOWAKOWSKI był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1979 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra administracji. W latach 1982-1987 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 2003-2008 był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UAM, zwieńczonych uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne śp. dr. ANDRZEJA NOWAKOWSKIEGO koncentrowały się na prawie administracyjnym materialnym oraz procedurze. Jego dorobek naukowy obejmował publikacje z zakresu: kontroli sądowej w administracji oraz jej efektywności, wpływu wyroków Trybunału Konstytucyjnego na sposób stanowienia prawa w Polsce oraz kontroli i nadzorze spółdzielni przez jej członków oraz organy samorządowe.

Dla wielu roczników studentów Akademii śp. Pan Doktor pozostawał i pozostaje niekwestionowanym autorytetem naukowym i dydaktycznym oraz niedoścignionym wzorem. Trudno nie odnieść się również do pracy organizacyjnej na rzecz Uczelni, zwłaszcza Wydziału Prawa i Administracji, następnie Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych, a obecnie Wydziału Nauk Społecznych. Przez wiele lat śp. Pan dr ANDRZEJ NOWAKOWSKI był członkiem uczelnianych i wydziałowych komisji, angażował się w działalność konferencyjną Wydziału oraz wykłady otwarte dla studentów. Każdą z tych funkcji pełnił z wielkim oddaniem i nieskrywaną satysfakcją. Najważniejszą jednak dla Niego misją pozostawało kształcenie kolejnych pokoleń studentów w myśl słów Marka Twaina, że:

Zacną rzeczą jest uczyć się, ale jeszcze zacniejszą – nauczać.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym talencie śp. Pana dr. ANDRZEJA NOWAKOWSKIEGO:

Często osobowość nauczyciela jest ważniejsza od posiadanej

przez niego wiedzy.

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że nabywanie

wiedzy staje się źródłem radości.

Niejeden student miał okazję przekonać się, że jego sprawa zostanie potraktowana indywidualnie, z należytą starannością i zrozumieniem. Śp. Pan Doktor miał zawsze czas i cierpliwość, by wysłuchać każdego studenta i mu pomóc nie tylko w sprawach uczelniach, ale i osobistych. O tym, jak wielką radością może być zdobywanie wiedzy przez studentów śp. Pan Doktor mógł przekonać się w czasie egzaminów dyplomowych, bowiem na przestrzeni 14 lat wypromował rzesze licencjatów oraz magistrów na kierunkach prawo i administracja.

W skrócie Jego służbę dla Uczelni, a przede wszystkim dla studentów można streścić tymi oto słowami:

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją

pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej

umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania,

próbowania i działania!

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień – wyłącznie tych dobrych wspomnień. Odejście śp. Pana dr. ANDRZEJA NOWAKOWSKIEGO pokazało nam, że życie choć piękne tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je...

Śp. Pan Doktor odszedłeś od nas cicho, bez słów pożegnania. Tak jakby nie chciał nikogo swym odejściem smucić... Życie musi toczyć się dalej, ale na pewno bez Ciebie, Drogi Andrzeju, nie będzie już takie samo. Dla wielu z nas byłeś bowiem nie tylko kolegą z pracy, ale i przyjacielem. Wielu z nas Twoje odejście zaskoczyło. Ale przecież to nie my wybieramy czas... Tak wiele spraw pozostało przez Ciebie niedokończonych... Kolejne zaliczenia, egzaminy dyplomowe, liczne prośby studentów. I choć to wszystko nie ma już znaczenia, dla nas znaczenie ma fakt, że za wiele rzeczy głośno nie zdążyliśmy Ci podziękować.

Zresztą na jakiekolwiek podziękowanie nigdy nie czekałeś. Uważałeś, że pomoc innym oraz sumienne wykonywanie powierzonych Ci obowiązków są czymś naturalny. Być może. Ale każdy z nas miał sposobność, czy raczej zaszczyt, doświadczyć Twojej serdeczności i wsparcia. Na każdym kroku. W każdej sprawie.

Twoją postawę do drugiego człowieka pięknie oddają słowa św. Jan Paweł II, który powiedział, że Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Społeczność Akademicka ANSM żegna Cię tymi jakże wymownymi słowami wiersza z tomiku poezji Henryka Rynkowskiego:

Czasem odchodzą nasze anioły

I nagle w miejscu staje czas

A z nimi cząstka nas odchodzi

I wielki smutek marszczy twarz

Czasem na chwilę gaśnie słońce

Duszę wypełnia gęsty mrok

Nikną nadzieje i marzenia

I w pustce ginie tęskny wzrok

Czasem odchodzą dobrzy ludzie

Co nam pomagali w życiu wiele

I próżno wtedy pytać Boga

Czemu odchodzą przyjaciele

Lecz oni ciągle przecież żywi

Nadal wytrwale są wśród nas

Ich dusze przy nas pozostały

Tylko ich ciała zabrał czas...

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci…


ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO