ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE PRYWATNYCH SZKÓŁ MIESZKO

Dnia 24 czerwca w Zespole Prywatnych Akademickich Szkół Mieszko, których Organem Prowadzącym jest nasza Akademia odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

W uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestniczyły władze naszej uczelni, Rektor dr inż. Włodzimierz Usarek oraz Kanclerz-Założyciel Janusz Musiał. Po odśpiewaniu Hymnu Polski, dyrekcja szkół powitała wszystkich zebranych i zaproszonych gości, grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów. W imieniu władz naszej Akademii przemówienie wygłosił Rektor dr inż. Włodzimierz Usarek życząc uczniom bezpiecznych i udanych wakacji. Po części oficjalnej nastąpiło rozdanie świadectw i nagród, a Rodzice ósmoklasistów otrzymali listy gratulacyjne. 

Program artystyczny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej, jednak ósmoklasiści zorganizowali własny występ, którym pożegnali się z wychowawcą, gronem pedagogicznym, dyrekcją i władzami uczelni. Na koniec uczennice Szkoły Podstawowej i Liceum zagrały kilka piosenek na skrzypcach i fortepianie. Po zakończeniu części oficjalnej tego spotkania wszyscy życzyli sobie spokojnych i bezpiecznych wakacji oraz udali się na słodki poczęstunek do swoich klas.

 


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W JASTRZĘBSKU STARYM