ZAJĘCIA TERENOWE

W dniu 15.04.2023 r. przeprowadzono zajęcia terenowe w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego im. kpt. Franciszka Jacha w Poznaniu.
W zajęciach uczestniczyli  studenci III roku studiów licencjackich, kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Opiekunem z ramienia Wydziału Nauk Społecznych był dr Leszek Kowalczyk. Wykładowcą podczas spotkania był Komendant Ochrony st. chor. sztab. Przemysław Glinkowski, który przedstawił zadania i organizację 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Podczas zajęć studenci zostali zapoznani z wyposażeniem pilota samolotu F-16 w zależności od warunków bojowych w sekcji obsługi wyposażenia pilota i wysokościowo - ratowniczej oraz przeprowadzono alarm Wojskowej Straży Pożarnej – „pożar statku powietrznego z ewakuacją pilota”.  Podsumowania zajęć terenowych dokonał dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Łukasz PIĄTEK przy udziale zastępcy płk mgr inż. Radosława Śniegóły, który przekazał wyrazy uznania za zainteresowanie problematyką lotnictwa wojskowego wśród młodzieży studenckiej.


I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "KOMUNIKACJA-MOWA-RELACJA"