WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

"Nie umierają nigdy ci, o których pamiętamy - bo pamięć to nieśmiertelność"

Jego Magnificencji Rektorowi
dr inż. Włodzimierzowi Usarkowi, prof. ANS

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

Brata
Romana Usarka

składają:

Założyciel, Senat oraz Wspólnota Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu


ZBIÓRKA