WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY ANSM A UNIWERSYTETEM JAGIELOŃSKIM

W dniach 22-23 sierpnia 2022 roku delegacja Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu udała się z wizytą studyjną w ramach grantu N C B R na Uniwersytet Jagielloński. Celem wyjazdu władz uczelni, pracowników administracyjnych i nauczycieli akademickich była wymiana doświadczeń w zakresie usprawnienia w procesie dydaktycznym studentów z niepełnosprawnościami. Uczestnicy szkolenia mieli okazję do poznania nowych narzędzi i aplikacji wspierających zarówno nauczycieli akademickich jak i studentów w procesie dydaktycznym. W doskonale przygotowanym przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego szkoleniu przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu podzielili się własnymi doświadczeniami i nurtującymi pytaniami związanymi z potrzebami osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ważnym punktem wizyty studyjnej była prezentacja rozwiązań architektonicznych w najnowocześniejszych budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyjazd studyjny połączono ze zwiedzaniem zabytków Krakowa. Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu oraz Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zadeklarował dalszą współpracę szkoleniową, celem poprawy warunków studiowania dla osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy Uniwersytet Jagielloński za współpracę, licząc na dalsze wspólne przedsięwzięcia!STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE LARYNGOSKOP