WSPÓŁPRACA Z AKADEMIĄ SPORTU I REKREACJI

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 16 marca zostało podpisane kolejne porozumienie o współpracy między naszą Akademią, którą reprezentował Prorektor dr n. wojsk. Andrzej Bolewski, prof. ANS, a Akademią Sportu i Rekreacji reprezentowaną przez Pana dr Damiana Jerszyńskiego.

Współpraca umożliwi naszym studentom podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w ramach uczestnictwa w organizowanych przez Akademię licznych kursach i szkoleniach, ponadto studenci będą mogli odbywać w Akademii Sportu i Rekreacji praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne.ABSOLUTORIUM 2023