WIZYTA W ODDZIALE PREWENCJII

 W środę 7 czerwca na zaproszenie podinspektora Dariusza Giersza Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka i nadkomisarza Kamila Sikorskiego Zastępcy Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka studenci ANSM i uczniowie klasy 1c mieli niepowtarzalną okazję odwiedzenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Program wizyty obejmował:

  • Wysłuchanie ciekawych informacji o historii Policji, połączone ze zwiedzaniem bogatych zbiorów zgromadzonych w Sali Tradycji Policji, które związane są z różnymi okresami istnienia policyjnej formacji.
  • Pokaz samochodu wyposażonego w armatki wodne.
  • Pokaz tresury psów policyjnych.
  • Możliwość uczestniczenia w Teście Sprawności Fizycznej.
  • Poznanie wyposażenia i specyfiki służby w Oddziale Prewencji Policji.
  • Poznanie zakresu realizowanych zadań i wykonywanych badań kryminalistycznych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.
  • Przedstawienie wymogów oraz poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w wielkopolskiej Policji.
Uczniowie okazali żywe zainteresowanie prezentowaną problematyką. Opowieść o historii Policji rozpoczęła się od omówienia pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. W okresie międzywojennym początki formowania się struktur policyjnych wiązały się z odbudową państwa polskiego po 123 latach rozbiorów. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia w polskiej policji mogły odbywać służbę kobiety, co na owe czasy stanowiło bardzo nowoczesne rozwiązanie. Ówczesny Poznań obejmował znacznie mniejszy obszar niż dzisiaj, a w całym mieście było zaledwie kilkanaście samochodów należących do najbogatszych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Nie dziwi więc fakt, że funkcjonariusze korzystali z rowerów jako głównego środka transportu, wyjątek stanowili oficerowie Policji, którzy jeździli konno.
Wizyta była nie tylko ciekawa, ale również owocna. Nie wiadomo, czy któryś z uczniów wybierze w przyszłości karierę policjanta, z pewnością jednak możliwość odwiedzenia Oddziału Prewencji Policji była dla wszystkich interesująca i pouczająca. 

Bardzo dziękujemy Organizatorom za ich pracę i zaangażowanie, a także za niezwykle atrakcyjne przedstawienie specyfiki pracy Policji. 


OBRONY NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH