WIZYTA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI PROF. DR. HAB. PRZEMYSŁAWA CZARNKA W ANSM

12 września 2022 r. to wyjątkowy dzień w historii Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu. W tym dniu w naszej Uczelni wizytę złożyli zacni goście w osobach: Pana Ministra Edukacji i Nauki prof. dr. hab. Przemysława Czarnka, Pani Premier Jadwigi Emilewicz oraz Pana Sekretarza stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej Szymona Szynkowskiego vel Sęka. W spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy z okręgu poznańskiego. Wizyta była okazją do wymiany poglądów na temat systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Pan Założyciel-Kanclerz ANSM Janusz Musiał i JM Pan Rektor ANSM dr inż. Włodzimierz Usarek prof. ANS przedstawili Panu Ministrowi Edukacji i Nauki problemy i wyzwania, przed jakimi stoi Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu oraz Zespół Prywatnych Szkół Akademickich MIESZKO. Cennym głosem w dyskusji były doświadczenia samorządowców z okręgu poznańskiego oraz pomysły na rozwiązanie palących problemów oświaty. Wizyta Pani Premier oraz Panów Ministrów w murach Uczelni stanowi wielkie wyróżnienie dla Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, a jednocześnie jest wyrazem uznania dla jej dotychczasowych osiągnięć na różnych poziomach edukacji w regionie Wielkopolski.ŚWIATOWY DZIEŃ FIZJOTERAPII