VII Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. "Religie. Tradycja i nowoczesność"

W dniach 19-21 czerwca dr Beata Iwanicka oraz dr Piotr Warych uczestniczyli w VIII Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym
pt. "Religie. Tradycja i nowoczesność" w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.


Dr Warych wygłosił referat pt. "Religia i wychowanie w dobie rozwoju nowych mediów", a dr Iwanicka zaprezentowała wystąpienie pt. "Języki migowe w religiach świata". 

Spotkanie było okazją do dyskusji, wymiany myśli, rozwoju intelektualnego oraz nawiązania nowych kontaktów. Pracownicy naszej uczelni w ramach kongresu opublikują swoje artykuły naukowe w wysoko punktowanych czasopismach. 


Dr Emilia Kłos-Jasińska została powołana do państwowej komisji egzaminacyjnej