STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE LARYNGOSKOPSERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkich chętnych studentów, bez względu na kierunek studiów, do włączenia się w działania Studenckiego Koła Naukowego "Laryngoskop".

Koło powstało przy Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu w maju 2022 roku. Jest inicjatywą studentów kierunku Ratownictwa Medycznego. Zachęciła nas do tej aktywności potrzeba zgłębiania wiedzy i świadomość jak duże znaczenie ma praktyka, jeżeli chcemy ratować ludzkie zdrowie i życie. Dopiero połączenie rzetelnej wiedzy i umiejętności praktycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych pozwoli nam działać profesjonalnie. W centrum zainteresowania zawsze będzie dla nas pacjent, chęć i potrzeba pomagania jest wiec głównym motorem naszych działań.

Jeżeli masz potrzebę niesienia pomocy medycznej (niekoniecznie jako ratownik medyczny), czujesz, że wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa to coś w czym się sprawdzisz: działaj z nami!!!


Opiekunami merytorycznymi Koła są: 

Pan dr n. med. Remigiusz Tritt oraz Pan dr Bogusław Bałuka.

Zarząd Koła:

Marcin Gbiorczyk (Prezes), Justyna Kowalewska, Monika Mazurkiewicz

Zapraszamy do kontaktu z nami najlepiej przedstawicieli (starostów) poszczególnych roczników (grup): skn.laryngoskop@gmail.com – wspólnie ustalimy zasady komunikacji, odpowiemy na pytania.

Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2022/2023 odbędzie się 16 października 2022r. w godzinach 8.00 – 11.45.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych!


ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO