Rozpoczęcie zajęć z histologii
W dniu dzisiejszym studenci kierunku lekarskiego rozpoczęli zajęcia z histologii, czyli z nauki zajmującej się mikroskopową budową ciała ludzkiego.
Do tych ćwiczeń niezbędne są mikroskopy, w które wyposażona jest pracownia, a prowadzący zajęcia dysponuje możliwością przekazania obrazu na tablicę multimedialną🔬


Nowy neon na gmachu Akademii