Rejestracja prac dyplomowych
ostateczny termin zarejestrowania pracy dyplomowej

Szanowni Studenci ostatnich roczników studiów I i II stopnia 2020/2021!

 Informujemy, że ostateczny termin zarejestrowania pracy dyplomowej upływa 30.09.2021 r. Po tym terminie będzie konieczne złożenie pisma do Rektora o przywrócenie w prawach studenta na czas egzaminu dyplomowego. Studenci, którzy złożą pracę do 15.10.2021 r. będą zwolnieni z opłaty administracyjnej za przywrócenie w wysokości 300zł. Po tym terminie będzie obowiązywała opłata administracyjna 300zł.


Projekcja filmu o Pani Doktor Wandzie Błeńskiej
i spotkania z reżyser filmu - Panią Wandą Różycką-Zborowską