POROZUMIENIE Z ZESPOŁEM SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 20 października zostało podpisane kolejne porozumienie o współpracy między naszą Akademią, którą reprezentował Prorektor dr n. wojsk. Andrzej Bolewski, prof. ANS a Zespołem Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, mgr. Mariusza Palka.

Współpraca obejmować będzie między innymi: sferę wychowawczą, dydaktyczną, zajęć praktycznych oraz działalność naukowo-badawczą. Umożliwi również naszym studentom, szczególnie tym studiujących na kierunku Fizjoterapia, Wychowanie fizyczne, Pedagogika i Psychologia, podjąć praktykę zawodową w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. 

W sprawie współpracy obie jednostki deklarują promocję edukacji na rzecz kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, upowszechnianiu wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej w tym kultury fizycznej, sportu dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szeroko pojętej fizjoterapii, profilaktyki prozdrowotnej, pierwszej pomocy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zamiarem obu stron jest podnoszenie poziomu kształcenia studentów oraz uczniów, rozwój kadr naukowych i dydaktycznych, a także ustawiczne kształcenie na studiach podyplomowych dla nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Liczymy na owocną współpracę.


MARATON - UTRUDNIENIA W RUCHU