GRATULACJE DLA PANI DR EMILII KŁOS-JASIŃSKIEJ

Z satysfakcją informujemy, że naszemu wieloletniemu wykładowcy Pani Emilia Kłos - Jasińskiej Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwałą z dnia 24 listopada 2022 r. nadał tytuł Doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

Pani doktor, proszę przyjąć od Władz Uczelni oraz całej społeczności akademickiej wyrazy uznania oraz życzenia satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, wielu sukcesów naukowych, dydaktycznych i osobistych. Jednocześnie przekazujemy wyrazy uznania za trud, jaki każdego dnia wkłada Pani w kształcenie kolejnych pokoleń studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I.


                                                                    Założyciel - Kanclerz                                                                                 Rektor ANS
                                                                        Janusz Musiał                                                                 dr inż. Włodzimierz Usarek, prof. ANS


ORGANIZACJA PRACY UCZELNI W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM