CZYTELNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Drodzy Studenci Psychologii!

Informujemy, że Uczelnia uruchomiła czytelnię testów psychologicznych, która będzie funkcjonowała przy bibliotece.

Pod opieką wykładowców — psychologów będziecie mogli zgodnie z regulaminem korzystać z zasobów czytelni, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć i podniesienia ich poziomu merytorycznego.


KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE