BANKIET Z OKAZJI DNI PATRONA

14 kwietnia to szczególna rocznica dla Polski i dla naszej uczelni. Święto Chrztu Polski to zarazem dzień, w którym wspominamy Mieszka I patrona naszej Akademii Nauk Stosowanych i Zespołu Szkół Mieszko. Dla uczczenia tej szczególnej okoliczności na zaproszenie pana Kanclerza-Założyciela Janusza Musiała przyjaciele uczelni, przedstawiciele rządu RP, władz wojewódzkich, Wojska Polskiego, samorządów, służby zdrowia i pracownicy ANSM zebrali się na uroczystym bankiecie w hotelu Sheraton, gdzie wysłuchali wystąpienia Kanclerza inaugurującego obchody 20-lecia uczelni. Uczestnicy bankietu wysłuchali również wystąpień JM Rektora dr inż. Włodzimierza Usarka prof. ANS, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ministra Andrzeja Dery, wicewojewody pani Beaty Maszewskiej, przedstawicieli Burmistrza Nowego Tomyśla. 

Wręczono medale Mieszka I zasłużonym pracownikom uczelni: pierwszemu Rektorowi prof. dr. hab. Bolesławowi Andrzejewskiemu, drugiemu Rektorowi prof. dr. hab. Zygmuntowi Przybylskiemu, Andrzejowi Cybulskiemu, mgr Izabelli Gruszczyńskiej, mgr. Dominikowi Handzewniakowi, mgr Magdalenie Jóźwiak, mgr Marii Kadzińskiej, mgr Paulinie Lecybył-Jachimiak, Janowi Mądoszykowi, Romanowi Michalakowi, ks. płk. Józefowi Srogoszowi.

Szczególnie wzruszającym momentem było uroczyste ogłoszenie wyjątkowej i radosnej nowiny o tym, że nasza uczelnia, jako jedyna na zachód od Wisły prywatna szkoła wyższa uzyskała zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego. Po tych wzruszających, niezapomnianych chwilach nadszedł czas na dzielenie się wrażeniami przy poczęstunku. Wieczór przebiegał w radosnej i uroczystej atmosferze i na długo pozostanie w pamięci wszystkich zgromadzonych.




ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI - DNI PATRONA