APEL DO NASZYCH STUDENTÓW

Szanowni Studenci ANSM kierunek PSYCHOLOGIA – rok IV i rok V

W związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością udzielenia wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy szukają pomocy na terenie Poznania poszukujemy spośród Was wolontariuszy.

Tragiczne chwile, które przeżywa naród ukraiński i w Nas wyzwalają chęć niesienia pomocy. Na prośbę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poszukiwani są wolontariusze udzielający pomocy w obszarze psychologii (znajomość języka ukraińskiego nie jest wymagana, a ludzka życzliwość nie zna barier językowych).

Pomoc polegałaby na zgłoszeniu swojej gotowości jako wolontariusz m.in. poprzez podanie swojego numeru kontaktowego, pod który w przypadku potrzeb zadzwoni przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej.

 

Wolontariusz może otrzymać prośbę, w szczególności o wsparcie działalności punktu informacyjnego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich lub pod wskazanym adresem, gdzie zostali zakwaterowani obywatele Ukrainy.


W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość zaliczenia godzin przepracowanych w ramach wolontariatu na poczet studenckich praktyk zawodowych.


Prosimy o jak najszybsze zadeklarowanie chęci pomocy (potrzebna na już) i przesłanie informacji (poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie) o swojej gotowości do:

 

- Krzysztofa Terzyka – przedstawiciel ANSM do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej, tel. 616 460 379 / 616 460 612, e-mail: dzialplanowania@ansm.pl

 

- Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych e-mail: dziekan.wp@gmail.com

W związku z możliwą koniecznością potrzeb skierowaną do studentów innych kierunków (Pedagogika / Pielęgniarstwo / Ratownictwo Medyczne), prosimy o wstępne zastanowienie się nad wolontariatem w zakresie swojej pomocy.

 


Informacje o potrzebach i ich ewentualnym zakresie będą przekazywane na bieżąco poprzez stronę Uczelni, media społecznościowe oraz Wirtualny Dziekanat. 


PIERWSZY ZJAZD - WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH