ABSOLUTORIUM 2023

Wzorem lat ubiegłych 8 lipca br. odbyło się Absolutorium Studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu. Już około godziny 11 pod budynkiem, w którym zaplanowano uroczystość można było spotkać Studentów i ich najbliższych ubranych odświętnie w radosnych nastrojach, niosących bukiety kwiatów, którzy zatrzymywali się w celu wykonania pamiątkowych fotografii zmierzając powoli, lecz konsekwentnie ku drzwiom pięknie udekorowanej auli.

Punktualnie o godzinie 11.30 przy dźwiękach poloneza do auli wkroczył poczet sztandarowy, a w ślad za nim podążały władze uczelni: Prorektor dr inż. Andrzej Bolewski prof. ANS, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Anna Zbaraszewska prof. ANS oraz Dziekan Filii Wydziału Nauk Społecznych w Wągrowcu dr Anna Gapińska. Po wysłuchaniu utworu Gaude Mater Poloniae, czyli Ciesz się Matko Polsko w wykonaniu Zespołu Solistów Chóru Akademickiego UAM pod dyrekcją Beaty Bielskiej, audytorium miało przyjemność wsłuchać się w słowa wystąpień Prorektora dra inż. Andrzeja Bolewskiego, Dziekan WNS dr Anny Zbaraszewskiej i Dziekan Filii w Wągrowcu dr Anny Gapińskiej. Wystąpienia obfitowały w gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do szczęśliwego i pomyślnego ukończenia studiów, zabawne anegdoty z pamiętnika studenta, które zaprezentowała dr Anna Zbaraszewska oraz ciekawe metafory opisujące drogę do celu i moment jego osiągnięcia. Jak pisał Owidiusz finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło. Uroczystość Absolutorium była rzeczywiście wspaniałym ukoronowaniem kilkuletnich wysiłków i mozolnej pracy żaków, profesorów i administracji uczelni. Po wręczeniu przez władze wydziałów nagród za najlepsze prace dyplomowe i najwyższe średnie wyniki z zaliczeń i egzaminów głos zabrał Starosta Powiatu Wągrowieckiego Pan Tomasz Kranc, który po wygłoszeniu gratulacji i podziękowań wręczył nagrody za najlepsze wyniki w nauce i najlepszą pracę magisterską. Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali przemówienia Przewodniczącego Samorządu Studenckiego pana Michała Leśniewskiego oraz Starościny Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej pani Joanny Nowaczewskiej.  

O godzinie 14:00 odbyło się Absolutorium Studentów Wydziału Nauk Medycznych. Podobnie jak przy wcześniejszej ceremonii głos zabrał Prorektor dr inż. Andrzej Bolewski i Dziekan Wydziału mgr Krzysztof Kostewicz, którzy podziękowali za wspólnie spędzone lata i gratulowali ukończenia nauki. Następnie zostały wręczone nagrody dla Studentów, którzy szczególnie zapisali się na kartach uczelni uzyskując najlepsze wyniki w nauce. Po przemówieniu przedstawiciela tegorocznych Absolwentów goście mieli okazję posłuchać krótkiego koncertu Zespołu Solistów Chóru Akademickiego UAM pod dyrekcją Beaty Bielskiej, by tym muzycznym akcetem przejść do wręczenia dyplomów absolutoryjnych. 

Po odebraniu dyplomów i wygłoszeniu przez Absolwentów ANSM ślubowania pozostało już tylko równoczesne podrzucenie biretów wysoko w górę przy głośnych i radosnych dźwiękach klasycznego już przeboju zespołu Queen pod jakże wymownym tytułem: We Are the Champions.

Cała społeczność ANSM raz jeszcze gratuluje Absolwentom i ich najbliższym, życząc dużo szczęścia w życiu zawodowym i osobistym!

Więcej zdjęć z uroczystości udostępnimy wkrótce. 


CZYTELNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH