ABSOLUTORIUM 2022

VIVAT ABSOLWENCI!

W dniu 9 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość absolutoryjna studentów ostatnich lat studiów licencjackich oraz magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Medycznych oraz Wydziału Nauk Społecznych Filii Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Wągrowcu. 

Uroczystość zgromadziła Władze Uczelni, Drogich Absolwentów i zaproszonych licznych Gości. Towarzyszyła jej radość i jednocześnie wzruszenie, bowiem była to okazja do ostatniego wspólnego spotkania z Wykładowcami, Koleżankami i Kolegami z roku.

Uroczystość zainaugurował Pan Rektor ANSM dr. inż. Włodzimierz Usarek prof. ANSM. Następnie Absolwenci wysłuchali przemówień Swoich Dziekanów. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ANSM dr Anna Zbaraszewska, prof. ANSM. W pokrzepiającym przemówieniu Pani Dziekan przypomniała o najważniejszych momentach studiów, wywołując na twarzach Słuchaczy radość, ale i ogromne wzruszenie. Do Swoich Absolwentów słowa podziękowania i gratulacji skierowali również Dziekani: Wydziału Nauk Medycznych mgr Krzysztof Kostewicz oraz Wydziału Nauk Społecznych Filii ANSM w Wągrowcu dr Anna Gapińska.

Kolejnym doniosłym punktem uroczystości było wręczenia przez Dziekanów Wydziałów wyróżnień w trzech kategoriach: za bardzo dobre wyniki w nauce, za pracę dyplomową oraz działalność społeczną na rzecz uczelni. Wszystkim Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

W imieniu Absolwentów głos zabrała Pani Martyna Błażykowska. 

Najbardziej podniosłym momentem uroczystości absolutoryjnej było wręczenie przez Dziekanów Wydziałów dyplomów absolutoryjnych. 

Naszym tegorocznym Absolwentom w imieniu Władz ANSM składamy serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Absolwentów studiów licencjackich zachęcamy gorąco do kontynuowania studiów w ANSM na poziomie magisterskim, natomiast absolwentów studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich do dalszego podwyższania Swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Vivat academia! Vivat profesores! Vivat Absolwenci!NIECZYNNA BIBLIOTEKA