ABSOLUTORIUM 2022

Drodzy Studenci!

Absolutorium Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się w dniu 9  lipca  (sobota) 2022r., o godz: 9.00 próba obecność obowiązkowa, a Uroczystość zacznie się o godz: 10.00.

Miejsce: ul. Przybyszewskiego 37A Centrum Kongresowo -Dydaktyczne

Czas trwania uroczystości max: 1,5 h

Parking dla gości znajduje się za budynkiem - jest to parking ogólny dla wszystkich , parking jest płatny.

Togi, birety oraz szale odbierają państwo przed próbą w szatni. Szatnia znajduje się po prawej stronie od wejścia za windami.

Togi oraz szale oddają Państwo do szatni po uroczystości. Biret jest dla Państwa na pamiątkę.

Lista z miejscami dla studentów znajduje się na tablicy przed wejściem na Aule.

Przed uroczystością proszę o wyciszenie telefonów komórkowych dotyczy to studentów oraz zaproszonych gości.

Oprócz otrzymanych zaproszeń mogą Państwo zabrać max 2 osoby dodatkowo, osoby te mogą zajmować miejsca od rzędu XXV– do rzędu XXX

Wszystkie pytania dotyczące Uroczystości proszę kierować do Pani Anety Kaczmarek

Aneta Kaczmarek

tel. 608 322 823


POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY