25-lecie samorządu Powiatowego Wągrowieckiego
Sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego zorganizowana z okazji 25-lecia samorządu powiatowego18 marca 2024 r. miała miejsce uroczysta Sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego zorganizowana z okazji 25-lecia samorządu powiatowego. Wydarzenie odbyło się w sali Kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.

Po rozpoczęciu ceremonii Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch w imieniu współgospodarza uroczystości, Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, powitała członków Rady oraz liczne grono gości. Naszą Uczelnię reprezentowali: Założyciel¬Kanclerz Janusz Musiał, Prorektor dr Andrzej Bolewski, prof. PAM oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Filii w Wągrowcu dr Anna Gapińska.

W trakcie sesji, Poznańska Akademia Medyczna została uhonorowana pamiątkowymi podziękowaniami za wieloletnią współpracę z samorządem Powiatu Wągrowieckiego w obszarze nauki.
Starosta Tomasz Kranc podsumował 25 lat istnienia powiatu, odnosząc się do licznych inwestycji i osiągnięć w różnych dziedzinach życia społecznego. Podczas sesji, dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski zaprezentował wystąpienie na temat "Zasoby życia — fundament przyszłości, czyli w którym kierunku zmierza świat?". Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna, w której wystąpiły dzieci i młodzież, poprowadzone przez grupy teatralne i chóry.
Na zakończenie uroczystości zebrani wspólnie delektowali się ogromnym jubileuszowym tortem.


Konsultacje psychologiczne