ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W AKADEMICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dnia 24 czerwca w I Akademickiej Szkole Podstawowej w Nowym Tomyślu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Uczniowie wraz z Wychowawcami oraz Rodzicami spotkali się w auli, by wspólnie celebrować to szczególne wydarzenie. Wychowawcy klas oraz Pan Dyrektor Dominik Handzewniak rozdali swoim podopiecznym świadectwa, a także przyznali "Sowy"- szkolne wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Niespodzianką był występ artystyczny klasy 4 oraz perkusyjny koncert naszych uczniów, który poprzedziło przemówienie Prorektora Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu Pana dr inż. Andrzeja Jerzego Bolewskiego, profesora ANSM. Po okolicznościowych przemówieniach, rozdaniu świadectw, świadectw z wyróżnieniem, dyplomów dla uczniów, którzy brali udział w zawodach sportowych, olimpiadach Olimpusek i konkursach językowych, nastąpiło wręczenie nagrody w postaci tableta uczennicy, która w naszej szkole zdobyła najwyższą średnią ocen - Nadii Młynarczyk. Nagrodę wręczył przedstawiciel organu prowadzącego Pan Prorektor. Następnie Pan Dyrektor Dominik Handzewniak oficjalnie zamknął rok szkolny 2021/2022 i zaprosił uczniów klas 4-8 na krótkie spotkanie z wychowawcami w klasach.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W JASTRZĘBSKU STARYM